W KRAINIE ZMYSŁU I UMYSŁU

 
Niepubliczne Przedszkole Fasolka w Gdańsku oraz Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Przedszkole w Tczewie realizuje projekt pt: „W krainie Zmysłu i Umysłu” współfinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna
Główny cel projektu to utworzenie trwałych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji w placówkach poprzez realizację zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci i rozwijające ich kompetencje kluczowe. Uzupełnieniem działań w projekcie są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry dydaktycznej placówek, które w efekcie podniosą jakość oferowanych usług.
Wartość projektu: 1 630 037,86 zł, w tym wkład funduszy europejskich 1 385 532,18 zł

Informacja

 
Rozstrzygnięcie postępowania na prowadzenie zajęć

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „W krainie zmysłu i
umysłu”