DYREKTOR
PRZEDSZKOLA


mgr inż. Lidia Kwietniewska-Caba

Właścicielem przedszkola i dyrektorem zarządzającym jest mgr inż. Lidia Kwietniewska-Cabaj, absolwentka wydziału Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Przygotowania Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Prywatnie mężatka i mama dwóch córek.

DYREKTOR
PEDAGOGICZNY


mgr Izabela Koprowska

Dyrektorem pedagogicznym jest mgr Izabela Koprowska, absolwentka Pedagogiki z zakresu Kształcenia Zintegrowanego i Wychowania Przedszkolnego oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Logopedii. Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a prywatnie mężatka i mama bezglutenowej Adrianki i Mikołaja.

Pozostałą kadrę placówki zaprezentujemy wkrótce