Opłaty na rok 2022/2023


WPISOWE:
500 zł –bezzwrotne, opłacane w momencie zapisania pierwszego dziecka do przedszkolaCZESNE – OPŁATA STAŁA:
740 zł – czesne dla pierwszego dziecka
600 zł – czesne dla drugiego i kolejnego dziecka (rodzeństwa)
WYŻYWIENIE:
15 zł za dzień dla dzieci z dietą podstawową
18 zł za dzień dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (alergie lub diety eliminacyjne)


Opłata za wyżywienie ulega odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka i odliczana jest od opłaty w kolejnym miesiącu na podstawie ilości dni nieobecnych.
Opłat za czesne i wyżywienie należy dokonywać do 10-ego dnia każdego bieżącego miesiąca.

Opłat proszę dokonywać
na rachunek bankowy przedszkola:arrow


63 8345 0006 2002 3994 1636 0001
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)


Przedszkole płatne jest przez cały rok, w przypadku przerwy wakacyjnej odliczana jest opłata za wyżywienie.

W roku przedszkolnym 2021/2022 w związku z realizacją projektu unijnego opłata wynosi 600zł z wyżywieniem i wszystkimi realizowanymi w przedszkolu zajęciami dodatkowymi.