oferta_dzieciDZIECIOM ZAPEWNIAMY


 • Bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa
 • Przestronne i nowocześnie wyposażone sale
 • Grupy liczące 24 dzieci z dwoma, a w najmłodszej grupie trzema opiekunami umożliwiające indywidualizację pracy
 • Przyjazną atmosferę
 • Pozytywne wzmocnienie
 • Zbilansowaną dietę
 • Menu bez alergenu (wg. potrzeb)
 • Podstawę programową zatwierdzoną przez MEN realizowaną kreatywnie, budując samodzielność dziecka poprzez praktyczne i celowo dobrane działania edukacyjne i wychowawcze
 • Podstawę programową realizowaną kreatywnie, budując samodzielność dziecka poprzez praktyczne i celowo dobrane działania edukacyjne i wychowawcze
 • Możliwość swobodnej zabawy oraz naturalnych doświadczeń edukacyjnych
 • Opiekę specjalistów (logopedy, psychologa, fizjoterapeuty, pedagoga)
 • Mnogość zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci, bo każdemu chcemy dać możliwość rozwoju własnych talentów i pasji
oferta_rodziceRODZICOM ZAPEWNIAMY


 • Opiekę dla dziecka w godzinach 6.30 – 17.30
 • Wiedzę o zdrowiu i wychowaniu poprzez organizowanie wspólnych warsztatów i szkoleń
 • Dialog i aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej
 • Wiedzę z codziennej obserwacji dziecka, którą zawsze dzielimy się z rodzicami
 • Możliwość współdecydowania o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 • Wiedzę z codziennej obserwacji dziecka, którą zawsze dzielimy się z rodzicami
 • Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (angielski codziennie, terapię logopedyczną, rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną, religię, zajęcia z lego, eksperymentalno-przyrodnicze, zajęcia taneczne, zajęcia ruchu rozwijającego wg. W.Sherborne)
 • Możliwość konsultacji z logopedą i psychologiem w cenie czesnego
 • Możliwość organizacji dodatkowych zajęć na terenie przedszkola w godzinach popołudniowych wg. sugestii rodziców