FASOLKA
PRZEDSZKOLE PROZDROWOTNE


Najważniejsze jest dziecko i jego rozwój, który daje radość.

Wiemy, że prawidłowy rozwój dzieci zależy od wiedzy i mądrości ich opiekunów. Dlatego naszą misją jest stworzenie realnych i atrakcyjnych możliwości do stymulowania rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Pracujemy na zasobach dziecka uważamy, że pozytywne wzmocnienie może zdziałać cuda i pokonać deficyty.

Statut Przedszkola Fasolka

Wykorzystując własne doświadczenia, wnikliwą obserwację, oraz analizując diagnozę potrzeb rodziców, tworzymy placówkę o prozdrowotnym charakterze. Wiek przedszkolny charakteryzuje się intensywnym rozwojem fizycznym i umysłowym, dbanie o jego prawidłowość należy do nas, dorosłych.

W każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, który staramy się wyzwolić i ukierunkować tak, aby dziecko systematycznie:

 • poszerzało swoją wiedzę
 • kształtowało swoje umiejętności,
 • umiało odnaleźć się w grupie,
 • nabierało świadomości o własnej wartości,
 • stawało się coraz bardziej samodzielne,

i w konsekwencji wkroczyło w szkolne progi świetnie przygotowane dydaktycznie i mentalnie.

Wyposażamy dzieci w wiedzę i wspieramy rodziców w wychowaniu ich pociech poprzez:

 • Nieustanną współpracę z rodzicem w poszanowaniu wzajemnych oczekiwań
 • Dbałość o harmonijny rozwój indywidualny każdego dziecka w poczuciu własnej wartości i godności
 • Stwarzanie warunków do poczucia bezpieczeństwa
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, uwzględniając indywidualne potrzeby żywieniowych dzieci z alergiami lub dietami eliminacyjnymi
 • Kształtowanie prawidłowych prozdrowotnych postaw dzieci poprzez realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała przez codzienne działania umożliwiające odpowiednią ilość ruchu, codzienną gimnastykę oraz pracę z terapeutami
 • Mnogość zajęć dodatkowych daje możliwość rozwijania indywidualnych talentów i pasji dziecięcych
 • Absolwent naszego przedszkola posiada wzorce świadomych zachowań i potrafi dokonać prawidłowych wyborów w poszanowaniu zdrowia własnego i innych

Dbamy o wszechstronny i prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków!